ข่าวสาร และผู้มาเยือน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือก ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท สำหรับจัดกิจกรรมมากมาย  เช่น งานสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมวอล์คแรลลี่ , เข้าค่าย , กิจกรรมจักรยานวิบาก ฯลฯ ๆ โดยทางรีสอร์ทพร้อมที่จะให้ความสุข สนุกสนานกับทุกท่านที่มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป

 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 7/7/2014

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/7/2014

สวนแก้วมังกรสีแดง

สวนเกษตรปลอดสารเคมีของเบทาโกรแลนด์ 

บนเนื้อที่กว่า 10ไร่ ที่มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ สำหรับจำหน่ายและปรุงอาหารของป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท 

เพราะเราให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ เราจึงใส่ใจในผลผลิตของเราเอง

 ดูรูป  

บรรยากาศงาน เค้าท์ดาวน์ปีใหม่ 2561

บรรยากาศงาน เพลินในสวน เค้าท์ดาวน์ปาร์ตี้ 2561ดูรูป  

ABAC

Bangkok Hash House Bikers April 26,2008

บริษัท Pan Orient Energy (Thailand) Ltd.

กลุ่มโรงงานยาสูบ

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเยาวชน Campus Sport Camp

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเยาวชน Campus Sport Camp รายการ ITV Cartoon Club วันที่ 18-19 มิถุนายน 2548ดูรูป