ข่าวสาร และผู้มาเยือน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือก ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท สำหรับจัดกิจกรรมมากมาย  เช่น งานสังสรรค์ประจำปี , กิจกรรมวอล์คแรลลี่ , เข้าค่าย , กิจกรรมจักรยานวิบาก ฯลฯ ๆ โดยทางรีสอร์ทพร้อมที่จะให้ความสุข สนุกสนานกับทุกท่านที่มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ตลอดไป

 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 7/7/2014

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/7/2014

ABAC

Bangkok Hash House Bikers April 26,2008

บริษัท Pan Orient Energy (Thailand) Ltd.

กลุ่มโรงงานยาสูบ

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเยาวชน Campus Sport Camp

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเยาวชน Campus Sport Camp รายการ ITV Cartoon Club วันที่ 18-19 มิถุนายน 2548ดูรูป